Pogledajte video

Pogledajte
Video

Languages:

BASICLine
line

 •  
 • kontrola grijanja putem bežičnog smart termostata i mobitela
 • besplatna mobilna aplikacija
 • do 25% ušteda energije
 • jednostavno programiranje  režima rada po danima, satima, tjednima
 • energy limiter – ušteda na osnovu vanjske temperature
 • funkcija otvorenog prozora
 • e-mail obavijesti o temperaturi u domu
 • kompletna oprema (hardware i software) potrebna za upravljanje
 • nije potreban ADSL, nije potrebna telefonska linija
 • 24 mjeseca GRATIS SIM kartica za komunikaciju IThome-a

 

HOMELine
line

 •  
  • upravljanje domom putem mobitela
  • upravljanje rasvjetom
  • kontrola grijanja putem bežičnog  smart termostata
  • kontrola klima uređaja
  • upravljanje utičnicama
  • besplatna mobilna aplikacija
  • do 30% ušteda energije
  • kompletna oprema (hardware i software) potrebna za upravljanje
  • preventiva provali simulacijom života u prostoru
  • nije potreban ADSL, nije potrebna telefonska linija
  • 24 mjeseca GRATIS SIM kartica za komunikaciju IThome-a

 

SECURITYLine
line

 •  
 • kn
 • upravljanje domom putem mobitela
 • preventiva provali simulacijom života u prostoru
 • upravljanje rasvjetom
 • upravljanje utičnicama
 • besplatna mobilna aplikacija
 • do 15% ušteda energije
 • kompletna oprema (hardware i software) potrebna za upravljanje
 • detekcija provale
 • detekcija istjecanja vode
 • pravodobna obavještavanja e-mailom kod incidenata
 • nije potreban ADSL, nije potrebna telefonska linija
 • 24 mjeseca GRATIS SIM kartica za komunikaciju IThome-a