FAQ

Brzim preglednikom potražite odgovore koji su vam potrebni ili nas jednostavno kontaktirajte.

Što nudi IThome sustav?

IThome sustav omogućava korisniku da s bilo kojeg mjesta na svijetu, putem mobitela, upravlja svojim domom. Isto tako IThome daje mogućnost automatizacije grijanja, hlađenja te može simulirati prisutnost u domu kada je on prazan.

Komfor

 • Upravljanje rasvjetom
 • Upravljanje utičnicama
 • Upravljanje roletama, tendama, garažnim vratima
 • Scene koje kreira sam korisnik (stvaranje ambijenta)
 • Timeri

Ušteda

 • Regulacija grijanja
 • Regulacija hlađenja (klima)
 • Scena “odlazak” koja gasi rasvjetu, grijanje ili hlađenje, spušta rolete…
 • Timeri

Sigurnost

 • Protuprovalni alarm
 • Vatrodojavni alarm
 • Protupoplavni alarm
 • Alarm istjecanja plina
 • Dojava alarma putem SMS-a
 • Dojava alarma putem email-a

Kako postati korisnik IThome sustava?

IThome sustav može se naručiti putem kontaktnog obrasca, na e-mail, telefonski ili tijekom neobvezujuće prezentacije. Više.

Da li korisnik IThome sustava mora biti privatna osoba ili poslovni subjekt?

Korisnik IThome sustava može biti i privatna osoba i poslovni subjekt.

Koji su preduvjeti za IThome sustav?

Da bi se IThome sustav mogao koristiti, lokacija treba biti pokrivena GSM signalom.

Da li je potrebno raditi preinake na elektro instalacijama i da li su potrebni građevinski radovi za korištenje IThome sustava?

Nije potrebno raditi preinake na elektro-instalacijama i nisu potrebni dodatni građevinski radovi.

Koliko je vremena potrebno za instalaciju IThome sustava?

Za instalaciju je potrebno otprilike do maksimalno 2 sata ovisno o željenom IThome paketu.

Da li se IThome sustav može preseliti na drugu lokaciju (radi preseljenja)?

IThome sustav moguće je preseliti na drugu lokaciju.

Gdje se sve može koristiti IThome sustav?

IThome sustav može se koristiti u kući, stanu, vikendici, brodu, poslovnom prostoru…

Da li je potrebno računalo za korištenje IThome sustava?

Za korištenje IThome sustava nije potrebno računalo.

Kako instalirati IThome sustav?

Najjednostavniji način je da instalaciju obavi IThome certficirana osoba. Ukoliko korisnik sam instalirata sustav treba se držati uputa koje dolaze s paketom opreme, a mogu se vidjeti i na web stranici.

Koja je cijena instalacije IThome sustava od strane certficirane osobe?

Instalacija od strane IThome certficirane osobe stoji 299 kn. Instalacija se plaća IThome certficiranoj osobi nakon instalacije.

Da li je potrebno imati ADSL za korištenje IThome sustava?

IThome sustav ne zahtijeva ADSL.

Da li se IThome sustavom može upravljati s bilo kojim mobitelom?

Za korištenje IThome sustava potreban je “pametni” mobitel (smatphone) s pristupom internetu, koji ima Android ili iOS (iPhone, iPad) operativni sustav. Aplikacija za mobitel preuzima se s Apple Store-a ili Google play-a.

Što je IThome gateway?

IThome gateway je centralni uređaj sustava koji povezuje bežične module (rasvjeta, rolete, utičnice…) s IThome serverom te na taj način omogućava upravljanje domom.

Da li je za upravljanje domom potreban IThome gateway?

Da, gateway je neophodan.

Da li je IThome gateway jednak za sve pakete opreme?

Da, ali se u HOMEline Security paketu nadograđuje s alarmnim modulom.

Kako je moguće saznati jačinu GPRS signala gateway-a?

Jačina signala može se doznati putem korisničkog portala.

Kako su povezani uređaji unutar IThome sustava?

IThome moduli povezani su bežičnom (433.92 MHz) vezom.

Da li su bežični moduli štetni za zdravlje?

Bežični moudli nisu štetni za zdravlje jer rade na rekvenciji od 433.92 MHz te imaju sve potrebne certifikate (CE).

Da li se ugradnjom IThome modula rasvjeta može i dalje upravljati rasvjetom putem prekidača?

Rasvjetom se može i dalje upravljati na “klasičan način” putem prekidača.

Da li se s modulom rasvjeta može mijenjati intenzitet tj. dimati rasvjetu?

Intenzitet rasvjete može se mijenjati ručno, korištenjem prekidača, ali i putem mobilne aplikacije.

Da li je nakon nestanka električne energije potrebno ponovno instalirati (parametrirati) module?

Nema potrebe. Kodovi ostaju memorirani i u slučaju nestanka električne energije.

Da li za upravljanje rasvjetom treba imati posebna rasvjetna tijela ili žarulje?

U večini slučajeva nije potrebno. Modul rasvjete može raditi s običnim (“žarna nit”) i halogenim žaruljama. Flourescentne žarulje (“štedna”) moraju imati mogućnost regulacije intenziteta, tj. moraju biti “dimabilne”.

Koliko je maksimalno opterećenje modula rasvjete?

Maksimalno opterećenje je 210W.

Koliko je maksimalno opterećenje modula utičnice?

Maksimalno opterećenje je 3500W.

Da li je moguće upravljati s bilo kojim klima uređajem?

Upravljati se može svakim klima uređajem koji ima daljinski upravljač.

Kako upravljam klimom?

Klimom se može upravljati koristeći njezin daljinski upravljač ili putem mobitela. Mobitelom se može uključivati i isključivati klima te podešavati temperatura.

Koje uređaje je moguće spojiti na IThome utičnicu?

Na modul utičnice moguće je spojiti bilo koji električni aparat ili više njih čija ukupna snaga ne prelazi 3500W.

Što je potrebno za upravljanje roletom ili tendom?

Upravljati se može roletom ili tendom na električni pogon.

Kojim tipom grijanja se može upravljati putem IThome sustava?

IThome sustav može upravljati s plinskim ili električnim grijanjem koje ima priključak za termostat.

Da li se mogu mijenjati temperature putem modula grijanja?

Grijanje se može uključivati, isključivati te postaviti na određenu temperaturu. Također, putem korisničkog sučelja grijanje je moguće programirati po danima i satima.

Što je scena?

Scena je popis radnji (npr. paljenje svjetla, gašenje klime, isključivanje utičnice) koje se izvršavaju pritiskom na jednu tipku. Korisnik sam definira scene putem korisničkog sučelja.

Što je timer?

Timerom korisnik definira u koje vrijeme će IThome sustav aktivirati odabranu scenu. Npr. na taj način se može programirati grijanje ili hlađenje.

Što znači tipka odlazak?

Pritiskom na tipku odlazak aktivira se scena ODLAZAK koju korisnik sam definira. Ako je IThome sustav opremljen alarmnim modulom, korisnik prije aktivacije mora utipkati PIN. Ukoliko je PIN ispravan, IThome sustav će aktivirati scenu ODLAZAK i uključiti alarm provale.

Da li se PIN za tipku odlazak (aktivaciju alarma) može mijenjati?

PIN je moguće promijeniti u korisničkom sučelju pod ALARMI.

Koliko vremena je potrebno od aktivacije alarma upisom PIN-a do funkcioniranja alarma?

Nakon što se pritisne tipka odlazak i upiše važeći PIN alarm provale bit će aktiviran u roku od 60 sekundi.

Što znači tipka dolazak?

Pritiskom na tipku dolazak aktivira se scena DOLAZAK koju korisnik sam definira. Ako je IThome sustav opremljen alarmnim modulom, korisnik prije aktivacije mora utipkati PIN. Ukoliko je PIN ispravan, IThome sustav će aktivirati scenu DOLAZAK i isključiti alarm provale.

Što je korisničko sučelje?

Korisničko sučelje je web aplikacija na adresi portal.ithome.hr putem koje korisnik može:

 • Mijenjati lozinku
 • Parametrirati (upariti) module
 • Mijenjati nazive rasvjete, aparata, termostata…
 • Definirati scene
 • Definirati scenu DOLAZAK i ODLAZAK
 • Automatizirati IThome sustav korištenjem timera
 • Definirati alarmne senzore
 • Mijenjati PIN
 • Definirati brojeve mobitela i e-mail adrese na koje se šalju obavijesti u slučaju aktivacije alarma

Što se događa kada netko provali u kuću?

Ukoliko je aktiviran alarm provale (tipka odlazak), aktivira se senzor pokreta i tada se šalju poruke na brojeve mobitela (SMS) i e-mail adrese koje su definirane u korisničkom sučelju.

Što treba učiniti kada stigne dojava od IThome sustava?

Najprije treba pažljivo pročitati dobivenu poruku, a nakon toga obavijestiti prijatelje, zaposlene ili susjede da provjere o čemu se radi. Poželjno je obavijestiti i službe koje mogu pomoći u određenoj situaciji. Pri tome je važno što jasnije opisati o čemu se radi.

Ako je dojava bila slučajna, treba provjeriti moguće previde (npr. nije isključen alarm na tipki DOLAZAK).

Što se događa s alarmnim sustavima kod nestanka električne energije?

Da bi alarmni sustav radio i u slučaju nestanka električne energije, predlažemo nabavku UPS uređaja. Na taj način IThome sustav radi i kod nestanka električne energije. Senzori pokreta, vatre i vode imaju vlastito napajanje (bateriju) i ne ovise o nestanku električne energije.

Koliko traje jamstvo za IThome sustav?

Jamstvo za sve module u IThome sustavu je 12 mjeseci.