Paketi opreme

BASICline HOMEline SECURITYline
IThome GSM gateway 1 1 1
Bežični termostat 10 1 00
Bežični modul upravljanja klimom 1
Bežična rasvjeta – dimer 210W 0 3 3
Bežična utičnica 3500W 0 1 1
SIM kartica – internet komunikacija sa Cloud serverom – 24 mjeseca GRATIS SIM kartica DA DA DA
iPhone i Android aplikacija za upravljanje domom DA DA DA
Scene, Scena odlaska, Scena dolaska, Timeri DA DA DA
Simulacija života u domu (sprečavanja provale kada nismo u domu) DA DA
Security module DA
SMS dojava alarma * DA
E-mail dojava alarma * DA
Bežični digitalni senzor pokreta – detektor provale 1
Bežični senzor istjecanja vode 1
 
* Prilikom alarmnih situacija IThome sustav šalje obavijesti putem e-mail na željene adrese (prijatelji, obitelj, zaštitarska kuća, kućepazitelj i sl.).