Pogledajte video

Poglejte
Video

Languages:

BASICline

 •  
 • 399
 • krmiljenje razsvetljave
 • kontrola klima naprav inogrevanja
 • krmiljenje vtičnic
 • brezplačna mobilna aplikacija
 • do 15% prihranka energije
 • kompletna oprema (hardware in software) potrebna za upravljanje
 • preventiva proti vlomu s simulacijo bivanja v prostoru

HOMEline

 •  
 • 533
 • krmiljenje razsvjetlave
 • kontrola klima naprav in ogrevanja
 • krmiljenje vtičnic
 • brezplačna mobilna aplikacija
 • do 30% prihranka energije
 • kompletna oprema (hardware in software) potrebna za upravljanje
 • preventiva proti vlomu s simulacijo bivanja v prostoru

HOMEline
Security

 •  
 • 666
 • krmiljenje razsvetljave
 • kontrola klima naprav in ogrevanja
 • krmiljenje vtičnic
 • brezplačna mobilna aplikacija
 • do 30% prihranka energije
 • kompletna oprema (hardware in software) potrebna za upravljanje
 • preventiva proti vlomu s simulacijo bivanja v prostoru
 • detekcija vloma in iztekanja vode
 • pravočasno obveščanje o nastalih dogodkih preko e-maila in SMS-a